BME

Az elmúlt időszak kari reformelképzeléseire reagáló tanszéki állásfoglalásaink, észrevételeink, javaslataink

Az alábbi dokumentumok a kari vezetés által közzétett elképzelésekre, konkrét javaslatokra adnak közös, tanszéki kollektívánk által konszenzussal elfogadott reagálásokat annak reményében, hogy válaszaink előbb-utóbb érdemi visszhangra találnak.

A kari stratégiához

10 állítás, amelyet tanszékünk a Kari Stratégia szempontjából fontosnak tart
1. Az osztatlan és a kétciklusú képzés céljainak, feltételeinek, tantervének határozott megkülönböztetése fontos lenne mind a hallgatók, mind a Kar szempontjából.
2. A BME-n világszínvonalú építészmérnök képzés folyik, melynek alapvető jellemzője az építészet szellemi, műszaki, társadalmi, gazdasági és környezeti szempontjainak egysége, összhangja; ez megőrzendő értékünk...DL info tovább

A kari tantervi reformhoz

10 pont arról, hogy Tanszékünk mi módon látja reálisnak az oktatási reformot végrehajtani
1. Jelenlegi képzésünk felülvizsgálata, és az ahhoz való hozzáállás módosítása legyen a kiindulópont; képzésünk nem rossz, a kérdés az, hogy miként lehetne még jobban képezni építészmérnököket.
2. A tanszékeknek meg kell ismerniük egymás munkáját és az oktatásban betöltött szerepét. Ezzel a pletykák, a félreértések, feszültségek csökkenthetők. Addig nem fogunk előre lépni, amíg meg nem ismerjük egymás Karon betöltött szerepét...DL info tovább

Tanszéki jövőkép

10 állítás, amelyek fontosak tanszékünk jövőjével kapcsolatosan
1. Az épületszerkezettan az építészetet szolgálja, építészet csak az építészettel határos összes többi szempont egyidejű gondos figyelembevételével jöhet létre. Így az épületszerkezeti szempontok magas szintű érvényesülése… DL info tovább

Küldetésnyilatkozat

Tanszékünk az Építészmérnöki Kar és az építészmérnök képzés kiemelkedően fontos része, szellemi örökség, közösség és szakmai műhely. Jelen van az építészmérnök oktatás minden szintjén és a szakmai közéletben is. Tagjai fontos szerepet játszanak a szakmagyakorlásban, annak fejlődésében, az építészmérnök hivatás színvonalának emelésében, szakmapolitikai és szabályozási kérdésekben. Ez adja oktatásunk hitelességét is. DL info tovább

Felmérés a friss diplomások körében

Képzésünk tanterve 2005-ben készült, 2006-ban vezettük be, tehát ideje felülvizsgálni, újragondolni. Az új tanterv készítését segítendő Becker Gábor szakfelelős 2016 márciusában készített egy felmérést az e tanterv alapján diplomázott hallgatók körében, aminek eredményeit feldolgozva itt lehet megtekinteni.

 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 3948
epszerk@epsz.bme.hu
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform