BME

2012 ALKOTÓHÉT

A BME Épületszerkezettani Tanszéke a kari oktatási terv által meghatározott \"alkotó hét\"
szakmai elvárásaihoz illeszkedve - a korábbi évek bevált hagyományainak megfelelıen -
ismét KÉZMŐVES ALKOTÓHETET szervez.
Ennek célja, hogy a résztvevık behatóbban megismerkedjenek az egyes
építıanyagokkal, azok kivitelezési technológiájával, és a használt segédanyagokkal,
szerszámokkal.
A gyakorlati mőhelymunkára az alkotóhét kedd, szerda és csütörtöki napján (április 17-
19. között) kerül sor.
Hétfıi napon a szervezett elıadásokon, épületlátogatásokon való részvétel is
lehetséges, illetve ajánlott, míg pénteken - a kari zárórendezvény keretében - az egyes
mőhelyekben készített kisebb munkadarabok, valamint a három nap történetét
összefoglaló film, plakát és fotódokumentáció kerül bemutatásra. Ezek összeállítása a
résztvevık kötelessége.

1. nap Thyssen plakát

DL info További információ
DL info 2.nap Plakát
Mediterrán

DL info 3.nap Plakát
Uniszig


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 3948
epszerk@epsz.bme.hu
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform