BME

DL info Diploma tájékoztató

DL info Diploma ajánlott irodalom, értékelési szempontok

DL info BSC Államvizsga tematika Épületszerkezettan c. tárgyból

Figyelem!
2018.01.25-én felkerült a kari honlapra a 13/2017. (10.06.) sz. Dékáni Utasítás módosítása, ami az osztatlan és az MSC képzések diplomatervezés tárgyainak és diplomavédéseinek értékelési rendjét és a határidőket szabályozza.

2018. februárjában felkerült a 7 féléves BSc diplomaszabályzat tantárgyi adatlapjának kivonata, ami a vázlattervhez előír szakáganként min. 2 db A4-es oldal kiméretben tanulmányt.
A 11/2017.(09.29.). sz. Dékáni Utasítás 2018.01.25.-ei tartalma szerint a 7 féléves BSC diplomázó hallgatóinak tervfázisonként (koncepcióterv, vázlatterv, munkaközi kiviteli terv, végleges terv) legalább 2-2 alkalommal konzultálnia kell az építész- és szakági konzulensekkel.
A konzulens aláírása nem azt jelenti, hogy a terven közölt vagy elképzelt megoldásokkal mindenben egyetért, hanem azt, hogy a hallgató a konzultáción részt vett és a terv továbbfejleszthető.
5.§(5) bekezdése alapján diplomavédésre az a hallgató bocsátható, aki valamennyi konzulens által aláírt kísérőlapot leadja.

A legfontosabb határidők:

Diplomaterv leadása:
2018. május 18.
Diplomaterv pótleadása:
2018. május 28.

13/2017 (10.06.)sz. Dékáni utasítás 4.§.(6)pontja szerint:
Amennyiben a hallgató nem teljesíti valamely munkarészt legalább elégséges szintre, a Diplomatervezés c. tárgyat elégtelen érdemjeggyel kell lezárni, és a tárgyat újra fel kell venni.

Diploma teljes terv leadásának része a kiemelt szakági munkarész, a beadási határidő: 2018.06.11.
 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform