BME

DL info Diploma tájékoztató

DL info Diploma ajánlott irodalom, értékelési szempontok

DL info BSC Államvizsga tematika Épületszerkezettan c. tárgyból

Figyelem!
2017.10.09-én felkerült a kari honlapra a 13/2017. (10.06.) sz. Dékáni Utasítás, ami az osztatlan és kimenő MSC képzések diplomatervezés tárgyainak és diplomavédéseinek értékelési rendjét és a határidőket szabályozza.

A legfontosabb határidők:

Diplomaterv leadása (a 3.§.(7) szerinti tartalommal):
2017. december 8.
Diplomaterv pótleadása:
2017. december 22.
4.§.(6)pontja szerint:
Amennyiben a hallgató nem teljesíti valamely munkarészt legalább elégséges szintre, a Diplomatervezés c. tárgyat elégtelen érdemjeggyel kell lezárni, és a tárgyat újra fel kell venni.

Diploma teljes terv leadása (a Szabályzat 5.1.-ben leírt kivételekkel együtt):
2018. január 8. (nincs pótlási lehetőség)


DL info Rendkívüli diploma konzultáció beosztása - Becker Gábor, 2017. október 17.


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekArchívum