BME

DL info Diploma tájékoztató

DL info Diplomatervezés javasolt előrehaladási rendje

DL info Kísérőlap osztatlan és MSc épületszerkezettani munkarész elkészítéséhez

DL info Kísérőlap 7 féléves BSc épületszerkezettani munkarész elkészítéséhez

7 féléves BSc diplomaterv minimális szakági tartalma:
- 15 db A/4-es oldal épületszerkezeti műszaki leírás
- építész metszet M 1:50 műszaki tartalommal
- 20 db 1:10 részlettervi vázlat

DL info Diploma ajánlott irodalom, értékelési szempontok

DL info BSC Államvizsga tematika Épületszerkezettan c. tárgyból

Diplomaterv épületszerkezeti konzulens választás 2019 ősz:
A Diplomaterv épületszerkezeti konzulensek beosztása ebben a félévben is elektronikus rendszerben, az oktató és a hallgató közös választása alapján történik.

A hallgató az erre a célra létrehozott internetes felületen (jelentkezési űrlap) bejelöli az általa első, második, harmadik helyen preferált konzulens nevét. A jelentkezési űrlap itt érhető el: Jelentkezés Javasoljuk, hogy a hallgató előre egyeztessen a preferált konzulenssel, várhatóan tudja-e őt fogadni.

A konzulens egy héten belül kiválasztja, hogy az őt bejelölő hallgatók melyikét tudja fogadni a megadott kapacitás beteltéig. A hallgató a tanszék által közzétett táblázatban látja, hogy a(z első, második, harmadik helyen) preferált konzulens tudja-e fogadni. Az elfogadott hallgatók névsora itt olvasható: Eredmények

Amennyiben a hallgató nem jutott be a preferált konzulensekhez, akkor a még szabad kapacitással rendelkező oktatókhoz tud jelentkezni. A már betelt kapacitású oktatók nem választhatók. A jelentkezési lap újbóli beküldése felülírja a korábbi jelentkezést. A hallgató felelőssége, hogy a fenti lépéseket addig folytassa, amíg valamelyik oktatóhoz be nem jutott, amit a közzétett táblázatban tud ellenőrizni.

A konzultációk az oktató és a hallgató közötti megegyezés szerinti időpontokban történik. A hallgatók kísérőlapot kapnak, melyen az előrehaladást az oktató aláírásával igazolja.
A diploma munkarészekre vonatkozóan a Diplomaszabályzat, az előrehaladás ütemére vonatkozóan tanszéki javaslat ad további információt. 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform