+36 1 463 3948

Komplex Tervezés 2 (KIE specializáció)

  • Neptun kód: BMEEPESQ911
  • Kredit: 10
  • Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos Gábor
  • Heti gyakorlatok száma: 10

A tárgy legfontosabb célja, hogy a hallgató egy olyan építészeti tervezési szemlélet sajátítson el, mely a környezet adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során kialakított programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Építészeti tervezés olyan komplex szemlélettel, ahol a magas minőségű építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tervezés közben a hallgató az építészeti tervezésben szerepet játszó szakterületek szempontjait is megtanulja összeegyeztetni. A tantárgy lényegi eleme, hogy egy bonyolult tervezési feladaton keresztül ismeri meg a hallgató a tervezés valódi összetettségét, az ehhez szükséges komplex gondolkodást.

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex I. során célunk egy engedélyezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat több szempontú, a lényegi tartalmi és műszaki-formai elemekre koncentráló modellezése. A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján, folyamatos társtanszéki konzultációval kell elkészíteni a létesítmény terveit 1:50-es léptékben és részletezettségben.

Az Épületszerkezettani Tanszéken felvett, kötelezően választható Komplex tervezési konzultációját az együttműködő tervezési tanszékek által delegált tervezési konzulensek végzik. Az itt felvett komplex sajátosságát az együttműködő tervezési tanszékekkel közösen kidolgozott feladatok, tervezési programok adják, melyek a helyszín és a funkció mellett sajátos épületszerkezeti célokat, szempontokat, prioritásokat határoznak meg. Ezek elérése az elkészült tervek értékelésében hangsúlyos szerepet kap. Ennek érdekében a Komplexet itt felvett hallgatókat többlet konzultációs lehetőség, szakmailag elismert konzulensek, nyilvános bemutatás, műhelymunka, beszélgetés segíti.

Alapdokumentumok


Kattintson a megfelelő neptun kódra a csatolta dokumentumok megtekintéséhez!

Komplex tervezés 2. ES

TADOK TAD

Choose Colour