+36 1 463 3948

Diplomatervezés ES

  • Neptun kód: BMEEPESQD01
  • Kredit: 26
  • Tárgyfelelős: Dr. Takács Lajos Gábor
  • Heti gyakorlatok száma: 10

A tizedik félév tervezési gyakorlata, az építészmérnöki tanulmányok zárókurzusa. A diplomamunka a képzés során elsajátított építészmérnöki ismeretek bemutatására szolgáló önálló, alkotó feladat, melynek a Diplomatervezés tantárgy keretében történő elkészítése és a diplomavédésen történő nyilvános bemutatása igazolja, hogy a hallgató a Képzési és Kimeneti Követelményekben megállapított, a szakmagyakorláshoz szükséges tudás és kompetenciák birtokában van.
A tárgy célja, hogy a hallgató bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. Ennek megfelelően a témavezető és szakági konzulensek által irányított önálló tervezési munkát takar. A féléves munkát több közös konzultáció, tervbemutatás is kiegészíti, a végső cél a diplomavédésre –egy bizottság előtti tervbemutatásra és a terv megvédésére való felkészülés.

A tárgy azon kiváló hallgatói számára, akik az általános építészmérnöki ismeretek elsajátítása mellett valamely, a karon művelt diszciplínában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, külön, erre vonatkozó szabályok mellett Kiválósági Diplomamunka készítésére nyílik lehetőség.

A kari diplomaszabályzat itt érhető el

Alapdokumentumok


Kattintson a megfelelő neptun kódra a csatolta dokumentumok megtekintéséhez!

Diplomatervezés ES

Choose Colour