+36 1 463 3948

Épületszerkezettan 1

  • Neptun kód: BMEEPESA201
  • Kredit: 4
  • Tárgyfelelős: Dr. Becker Gábor
  • Évfolyamfelelős: Medvey Boldizsár
  • Heti előadások száma: 2
  • Heti gyakorlatok száma: 2

A tantárgy az épületek alapvető teherhordó épületszerkezeti elemeinek (falak, födémek és lépcsők) kialakítását és kapcsolatait tárgyalja.
Falas, vázas és vegyes szerkezeti rendszerek. A falak funkciói, a falakat érő hatások, a velük szemben támasztott követelmények. A falak fajtái és csoportosítása, falazóelemekből épített falak.  
Födémek  alapvető funkciói, a födémeket érő hatások, a velük szemben támasztott követelmények. A födémszerkezet komponensei, fajtái. A falak és födémek csatlakozásai, födémszerkezetek tervezése.
Lépcsők funkciói, hatások, követelmények, a méretezés és szerkezetválasztás elvei. Az építészeti és szerkezeti kialakítás lehetőségei, lépcsők és a fordulóél szerkesztése. Lépcsőszerkezetek akusztikailag igényes megoldási lehetőségei.

Épületszerkezettan 1 Tematika-ütemterv 2023

Jegyzetelhető_segédlet_24_Épszerk1_bev_falak1

Alapdokumentumok


Kattintson a megfelelő neptun kódra a csatolta dokumentumok megtekintéséhez!

Épületszerkezettan 1

TADOK TAD

Choose Colour