BME

Dr. Hunyadi Zoltán CScSzületett: Budapest, 1955.

Munkahelye és munkaköre:
BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi docens

Végzettsége, szakképzettsége:
okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 1978.

Tudományos fokozatai:
műszaki tudomány kandidátusa 2000., PhD 2000.
Oktatói tevékenység: Az angol nyelvű képzésben a Building System Methodology című tárgy előadója 2003-tól. Épületfizika című tárgy, illetve szigetelő szakmérnöki képzés keretében tartott eseti előadást homlokzati szerkezetek hangszigetelési kérdéseiről. Gyakorlatvezetőként részt vesz a tanszék által oktatott valamennyi reguláris tárgy oktatásában, volt az Épületszerkezettan 3 című tantárgy évfolyam-felelőse, illetve konzulensi feladatot lát el komplex- és a diplomatervezés című tantárgyak keretében, 1991-től vesz részt a karon folyó angol nyelvű képzésben.
Munkahelyei, beosztásai: 1979-81 Országos Szakipari Vállalat, koordinátor, létesítményfelelős, kirendeltség-vezető,
1981-83 tudományos továbbképzési ösztöndíjas BME Épületszerkezettani Tanszék,
1983-86 tudományos segédmunkatárs, BME Épületszerkezettani Tanszék,
1986-89 akadémiai továbbképzési ösztöndíjas, BME Épületszerkezettani Tanszék,
1989-93 tudományos munkatárs BME Épületszerkezettani Tanszék,
1994-96 tudományos munkatárs BME ÉSZBI Épületakusztikai Laboratórium,
1997-2001 egyetemi adjunktus BME Épületszerkezettani Tanszék,
2001-től egyetemi docens BME Épületszerkezettani Tanszék
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok: tanszéki oktatási felelős (2002-);
Építészmérnöki Kar Oktatási Bizottság tagja (2003-);
Optikai, Akusztikai Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület Zajcsökkentési Szakosztályának tagja (1990-);
Magyar Szabványügyi Testület Építészeti Akusztikai szakbizottságának tagja (1993-);
A Magyar Építész Kamara tagja (1996-);
az Igazságügyi Szakértői Kamara tagja (1996-).
Szakmai tevékenység: Az Országos Szakipari Vállalatnál létesítményfelelősként műszaki előkészítői, koordinátor és kirendeltség-vezetőként kivitelezési tapasztalatot szerez lakás- és kommunális építkezések, valamint ipari beruházások megvalósítása során (LKM Acélmű,bp-i, Szemétégetőmű)
Az Épületszerkezeti Tanszéken előbb rögzítés-technikai kérdésekkel foglalkozott, később szerkezettervezési és értékelési módszerek területén folyó kutatásokba kapcsolódott be, majd épületakusztikai kutatásokkal és szerkezet vizsgálatokkal foglalkozott. Számos szakcikk szerzője.
Az Épületakusztikai Laboratórium munkájában annak létrejöttétől részt vesz. Nagyszámú épületszerkezet, építőipari termék (~60) laboratóriumi hanggátlás vizsgálatának elvégzésével és kiértékelésével széleskörű tapasztalatokat szerzett. Jelentős szerepe volt a Ferihegyi repülőtér belső zajgátló övezetében lévő lakóépületek passzív zajvédelmének megoldására alkalmazott szerkezetek kifejlesztésében és azok laboratóriumi vizsgálatában, valamint helyszíni ellenőrzésében. 1989-1992 között 38 lakóépület passzív akusztikai védelmének kiviteli tervét készítette el s követte figyelemmel azok megvalósulását.
Ipari megbízások teljesítése mellett három jelentős akusztikai témájú kutatásban vett részt:
- “Irányelvek a környezetvédelmi és építésügyi szabályozások összehangolására”, 1991. témavezető dr. Reis F.;
- “Lakó- és középületek, valamint az ezekhez tartozó szabad terek környezetbarát, embercentrikus akusztikai tervezése”,
1992-95. KTM Központi Környezetvédelmi Alap, témavezető dr. Reis F.;
- “Az épített környezet zaj elleni védelmének eszközei”, 2002., Környezetvédelmi Minisztérium, témavezető dr. Reis F.
Több jelentős középület és lakóépület tervezésénél működött közre akusztikai szakértőként, illetve szaktervezőként (West-End City Center irodaépület, Sándor-palota rekonstrukció, Debreceni Élettudományi Egyetem előadótermei).
Német–Magyar Államközi együttműködés keretében 1996-ban kéthetes tanulmányúton vett részt a stuttgarti Fraunhofer Institut für Bauphysik-ben, az épületakusztikai kutatások legjelentősebb európai intézetében.
Széleskörű igazságügyi szakértői tevékenységet folytat 1994.-től, elsősorban hangszigetelési, illetve hő- és vízszigetelési szakterületen, illetve ehhez kapcsolódó épülettervezési és szerkezet meghibásodási kérdésekkel kapcsolatban.
Az Épületakusztikai Laboratórium épület megvalósításában való részvételért az Egyetem rektora 1999-ben Rektori Dicséretben részesítette, illetve az angol nyelvű mérnök-képzésben nyújtott sokéves eredményes oktatói munkásságáért 2000-ben BME Építészmérnöki Kar Jubileumi Emlékérmével jutalmazták.
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága: Contradiction In Calculation Of Residential Buildings Elevation Against Traffic Noise – bejelentett előadás – 12th Congress on Sound and Vibration, Liszabon, 2005. július;
Környezeti zaj elleni védelem megvalósulása irodaépület átalakítása során – előadás, Építészet és Környezetvédelem című konferencia, Budapest, BME, 2004. április;
Tetőre szerelt klímaberendezés környezeti zajkibocsátása – előadás, 10. Zajcsökkentési Szeminárium, Szombathely, 2003., OPAKFI
Teaching of Building Constructions in Arhitectural Education – Thessaloniki 2002. Workshop of ENHSA Construction Sub-network;
Gondolatok lakóépületek homlokzati szerkezeteinek akusztikai tervezése kapcsán – folyóiratcikk, Magyar Építőipar 1999. 1. szám
A fontosabb publikációk, tervek, műszaki alkotások: Ablakfelújítás passzív akusztikai védelem céljából – Épületfelújítási kézikönyv fejezete, Verlag Dashöfer Kft., Budapest, 2005.
Lakóépületek passzív zajvédelme – kandidátusi értekezés, Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2000.;
Gondolatok lakóépületek homlokzati szerkezeteinek akusztikai tervezése kapcsán – folyóiratcikk, Magyar Építőipar 1999. 1. szám
Hangszigetelés tervezése hagyományos teherhordó falas technológiával épült lakóépületek felújításához, Tervezési segédlet, kötet szerkesztő: Hunyadi Zoltán, Gyorsjelentés kiadó, Budapest, 1997. társszerzőként, dr. Reis Frigyes – Juharyné dr. Koronkay Andrea;
BME ÉSZBI Épületakusztikai Laboratórium beruházási és kiviteli terve 1994-95. Bp. Bertalan L. u. 2., megépült 1995.;


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform