BME

Kapovits GézaSzületett: Budapest, 1976

Munkahelye és munkaköre:
BME Építészmérnöki Kar, Épületszerkezettani Tanszék, mesteroktató

Végzettsége, szakképzettsége:
okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, 2003

Tudományos fokozatai:
BME Építészmérnöki Kar, PhD Posztgraduális Képzés, 2006 Épületszerkezettani Tanszék, abszolutórium (Témavezető: Dr. Petró Bálint Professor Emeritus)
Ösztöndíjak:PhD-ösztöndíj 2003-2006, Pro Progressio-ösztöndíj 2007
Oktatói tevékenység: 2001- gyakorlatvezető a nappali alapképzés tárgyaiban (Épületszerkezettan 1-8.), komplex I-II és diplomaterv konzulens
2003 tanszéki TDK-titkár
2007-2014 tanszéki demonstrátor-felelős
2008- tanszéki kari honlap-adminisztrátor
2009 Épületszerkezettan 6. évfolyamfelelős
2010- Épületszerkezettan 8. évfolyamfelelős
2013 tanszéki Képzők Képzése rendezvénysorozat szervezője
2015-2016 Kari Oktatási Bizottság szavazati jogú tagja
2017-2018 Kari Oktatási Bizottság tanácskozási jogú tagja
2015-2018 tanszéki oktatási felelős
2017- Tanszéki Tanács tagja
2019- Kari Teljesítmény Munkacsoport tagja
2019- TT1 tárgyfelelőse
Munkahelyei, beosztásai: 2001- meghívott óraadó, szerződéses oktató, a BME Épületszerkezettani Tanszék,
2003 félállású egyetemi tanársegéd, a BME Épületszerkezettani Tanszék,
2003 építész munkatárs, A&D STÚDIÓ Építészeti és Design Kft.,
2003-2006 tudományos ösztöndíjas, BME Épületszerkezettani Tanszék,
2004 építész munkatárs, MAKAY VÁLLALKOZÁS Építészeti Kft.,
2005 Épületrekonstrukciós Szakmérnöki Szak, BME Építészmérnöki Kar,
2006-2008 egyetemi tanársegéd, BME Épületszerkezettani Tanszék,
2006-2009 építész tervező, épületszerkezeti szaktervező, FLAT-NET LINE Építészeti és Ingatlanforgalmazó Bt.,
2006- ügyvezető, ARTHESEUS Tervező, Szolgáltató és Innovációs Kft.,
2009-2012 tudományos segédmunkatárs, BME Épületszerkezettani Tanszék,
2013- mérnöktanár, BME Épületszerkezettani Tanszék
2020- mesteroktató, BME Épületszerkezettani Tanszék
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok: 2005-2006 Résztvevője a WGD-Project 007 „Sanierung von Steildach-Konstruktionen” nemzetközi kutatási projektnek (témavezető: IFD - Horváth Sándor)
2005 I. Nemzeti Fejlesztési Terv, EU Támogatások Rendszere - építéstudományági szakterületen elsők között elnyert és sikeresen lezárt Európai Uniós projekt
2006-2007 Ötletgazdája, majd témavezetője a GVOP-3.3.1.-05/1.-2005-05-0121/3.0 számú, EU-projektnek („Optimalizált épületszerkezettervezés”)
2006 Spin-off vállalkozások pályázata, BME - elsőként díjazott pályázat
2006- saját honlap (www.artheseus.eu, www.epuletszerkezet.hu)
2007- TDK témavezető és konzulens
2007 Év Tankörvezetője, BME Építészmérnöki Kar - Hallgatói Képviselet díja
2010 Sika ragasztástechnika és üvegszerkezetek tervezési segédlete
2012-2013 Ötletgazdája, majd projektmenedzsere a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0075 számú tananyagfejlesztési pályázatnak („Tananyagfejlesztés épületszerkezetek tárgykörben, optimalizált, rendszerelvű oktatásmóddal”)
2013 NKA alkotói pályázat elnyerése (3202/00406/2013 sz.) - Padlószerkezetek könyv ábráinak elkészítése
2017-2019 Ötletgazdája, majd résztvevője a tanszéki Akusztikai Labor árnyékolástechnikai pályázatának, GINOP-2.1.7-15-2016-00593 - Épületek akusztikai védelmében is kiemelkedő szerepű árnyékolószerkezet prototípusának kifejlesztése (Krüllung Kft.)
Szakmai tevékenység: A tanszéken a reguláris tárgyak oktatási segédanyagaiban közreműködő. (Épületszerkezettan 1-8. szerkesztő gyakorlatok készítése, jegyzetek összeállítása (pl. álmennyezet, nyílászáró konszignációs segédlet), számítógépes előadások feldolgozása, HEFOP-jegyzetek szerkesztése (Bevezetés az épületszerkezettanba, Homlokzatburkolatok, Padlók), TÁMOP-jegyzetek ábragyűjtemény (Alacsony energiájú épületek és passzívházak szerkezetei, Burkolt tetők).
Magántervezőként számos családi ház tervezésében, felújításában vett részt.
Rendszeresen vállal neves építészek (Ásztai Bálint, Fazakas György, Félix Zsolt, Fialovszky Tamás, Földes László, Hőnich Richárd, Kalmár László, Kamarás Bálint, Klobusovszki Péter, Molnos Attila, Mórocz Tamás, Nagy Iván, Sajtos Gábor, Sólyom Bence, Sugár Péter, Szabó Levente, Szenderffy Gábor, Szilvási Attila, Zsuffa Zsolt) jelentős tervezési munkáiban épületszerkezeti szaktanácsadói-szaktervezői feladatot.
Építési engedélyezési tervek felülvizsgálatát, épület állapotfelmérési szakvéleményeket, utólagos hő- és vízszigetelési ill. lapostető-, magastető felújítási szakvéleményeket készít.
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága: 2005 BME Ipari Nyílt Nap, Épületszerkezetek optimalizálása, teljesítmény-elv alkalmazása a tervezésben
2005 Designing building constructions according to defined methods for a given function. Bulletin of TU Budapest, Faculty of Architectural Engineering
2005 IX. ÉPKO-Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: Tetőtérbeépítések lehetséges kialakítási változatai
2005 Építés Spektrum Építőipar 2005/4. szám: Magastetők rétegrendi változatai
2005 Magyar Építőipar 2005/4. szám: Magastetők rétegrendi változatai
2006 X. ÉPKO-Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: Könnyűszerkezetes építésmód kialakítási lehetőségei
2007 Magyar Építőipar 2007/1. szám: Faszerkezetes épületek rétegrendi változatai
2007 Magyar Építéstechnika 2007/4. szám: Interaktív Szerkezettervezési Segédlet
2007 Tetők, Falak, Homlokzatok Szakkiállítás, ÖKO-Fórum, előadás: Optimalizált épületszerkezettervezés
2007 ARIADNE Interaktív szerkezettervezési segédlet – számítógépes program
2007 IFD-Komission Foschung und Technik FrühjahrStagung, Köln - ARIADNE Präsentation
2007 XXXII. Épületszerkezettani Konferencia, Sobor-Győr, ARIADNE bemutató
2007 XI. ÉPKO-Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ARIADNE bemutató
2007 55. IFD (Nemzetközi Tetőfedő Szövetség) Kongresszus, Siófok, Tudományos Szekció: ARIADNE bemutató
2008 Építés Spektrum, Lakásfelújítási évkönyv 3. kötet: Faszerkezetes épületek
2008 Alaprajz 2008/2. szám: Erkélyek, teraszok (szerzőtárs)
2008 Építés Spektrum 2008/2. szám: Épületszerkezeti tervezés számítógépes támogatással
2008 Alaprajz Építész tervezői napok - Szakmai utóképzés és fórum: Tetőszerkezetek tervezése számítógépes támogatással
2008 Dr. Osztroluczky Miklós: Hőszigetelés c. könyv lektorálása
2009 Dr. Osztroluczky Miklós: Vízszigetelés c. könyv lektorálása
2010 Magyar Építőipar 2010/6. szám: Épületszerkezetek változó paraméteres tervezése szakértői rendszer támogatással
2010 BME I. Épületszerkezeti Konferencia: Épületszerkezetek változó paraméteres tervezése szakértői rendszer támogatással
2011 Magyar Építéstechnika 2011/11-12. szám: Tetőtér-beépítések felújítási lehetőségei
2011 BME II. Épületszerkezeti Konferencia: Tetőtérbeépítések felújítási lehetőségei
2013 VIII. International Conference Buildings and Environment, Pozsony: Use of Decision Support System for special challenges of building constructions (Dr. Dobszay Gergellyel)
2014 BME V. Épületszerkezeti Konferencia: Döntéstámogató szakértői rendszer alkalmazása különleges épületszerkezeti feladatokban (Dr. Dobszay Gergellyel)
2018 METSZET 6. szám: Egy lépés a számítógéppel segített épületszerkezetei tervezés felé (Dr. Bakonyi Dániellel, Dr. Dobszay Gergellyel)
2018 METSZET 6. szám: Párhuzamok és eltérések: Két iskolabővítés új tornacsarnokkal (Heincz Dániellel)
2018 METSZET 6. szám: A Konopi-ház újraélesztési kísérlete: Budapest, Dorottya utcai Medgyaszay-ház felújítása és bővítése (Fehér Mátyással)
2018 METSZET 6. szám: A felújított Széll Kálmán Tér építményeinek különleges épületszerkezetei (Dr. Dobszay Gergellyel)
2019 METSZET 6. szám: A kortárs lakóépítészet szerkezeti kihívásai: Egy családi ház Jászberényben (Heincz Dániellel)
2019 METSZET 6. szám: Az építész és mérnöki tervező munka összhangja: Egy erdei villaház esete (Dr. Hegyi Dezsővel)
2019 BME IX. Épületszerkezeti Konferencia-előadás: Erdei villaépület épületszerkezeteinek ismertetése
2020 METSZET 1.szám: A budavári liftek műszaki érdekességei (Molnos Attilával, Szenderffy Gáborral)
2020 METSZET 3. szám: Vöröskő, vörösfenyő, vendéglátás - Vitorláskikötő, Alsóörs (Szilvási Attilával)
2020 METSZET 6. szám: Egy budai irodaház tanulságai - meglévő irodaparki környezetbe illesztve (Félix Zsolttal)
2020 METSZET 6. szám: A Szent Margit Gimnázium új tornacsarnokának egyedi épületszerkezeti megoldásai(Heincz Dániellel)
Kutatási területei: A Tanszéken a szerkezettervezési és értékelési módszerek területén folyó kutatásokba kapcsolódott be (épületszerkezetek tervezése adott funkcióra, meghatározott módszerek szerint, teljesítmény-elv alkalmazása a tervezésben).
PhD kutatómunkája: Épületszerkezetek változó paraméteres tervezése szakértői rendszer támogatásával.
TDK konzulensi munkái:
Dombay Ildikó-Horváth Zsuzsanna: Erkélyek, teraszok és loggiák szerkezeti kialakítása, csoportosítás TDK Szekció Különdíj
Róka Zsolt-Surányi Borbála: Építőanyagok építésökológiai és építésbiológiai vizsgálata TDK Szekció III. díj
Kiss Márton-Nádudvari Nikolett: Árnyékoló szerkezetek rendszerezése TDK II. Szekciódíj
Bódi Erika-Burger Júlia: Meglévő magastetők vizsgálata, rekonstrukciója és hasznosítása TDK Szekció Különdíj
Benke Anna-Duliskovich Annamária: Lapostetők szigetelés rögzítésének szélszívás elleni vizsgálata szabványok és labormérések alapján (társkonzulens) TDK I. Szekciódíj, OTDK I. szekciódíj (2010)
Fényes Kitti-Sipeki Dániel: Hibrid vízszigetelések TDK I. Szekciódíj, OTDK szekció különdíj (2018)
A fontosabb publikációk, tervek, műszaki alkotások: 2001 Valkó, családi ház építész átalakítási és bővítési terve (Dr. Lányi Erzsébettel)
2002 Zebegény, családi ház építész átalakítási és bővítési terve
2002 Pannonhalma, családi ház építész engedélyezési és kivitelezési terve
2003 Brüsszel, Mignot Delstanche, Brüsszeli Magyar Nagykövetség, építész kiviteli terv (A&D Stúdió Kft.)
2003 Brüsszel, Rue de Treves, EU-misszió irodaépület, építész kiviteli terv (A&D Stúdió Kft.)
2003 Budapest, Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű átalakítása, építész kiviteli terv (A&D Stúdió Kft.)
2003 Pécs, Perczel u. 18. lakó-és irodaépület, építész kiviteli terv (A&D Stúdió Kft.)
2004 Pilisjászfalu, családi ház építész engedélyezési terve (Horváth Sándorral)
2004 Budapest, Tűzoltó utca 70-72, lakó- és irodaépület, építész kiviteli terv (MAKAY Vállalkozás Kft.)
2004 Sorokpolány, kastély felújítása, bővítése, építész kiviteli terv (MAKAY Vállalkozás Kft.)
2004 Szegedi Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő bővítése, átalakítása, építész kiviteli terv (MAKAY Vállalkozás Kft.)
2004 Parajd, Vendégház, építész engedélyezési terv (MAKAY Vállalkozás Kft.)
2004 Gyöngyös, Kálváriaparti Általános Iskola, szigetelési kiviteli terv (Dr. Kakasy Lászlóval)
2004 Budapest, Baross téri metró-bővítés, szigetelési kiviteli terv (Dr. Kakasy Lászlóval, Dobszay Gergellyel)
2005 Páty, családi ház építész átalakítási és tetőtérbeépítési terve (Budavári Zoltánnal)
2005 Budapest, Hősök terei Általános Iskola, épületszerkezeti kiviteli terv (Horváth Sándorral)
2005 Balatonlelle, Lakópark, Kikötő és Vitorlásklub, épületszerkezeti kiviteli terv (Handa Péterrel)
2005 Budapest, Back Office Projekt Raiffeisen Bank, szigetelési kiviteli terv, (Dr. Kakasy Lászlóval, Dobszay Gergellyel)
2005 Debrecen, DEOEC Egészségtudományi Centrum bővítése, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Kakasy Lászlóval, Dobszay Gergellyel)
2005 Csopak, magánuszoda, üvegtetők gyártmányterve (Dr. Becker Gáborral)
2005 Budaörs, Sportcsarnok- és Uszodaépület, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2006 Budapest, Lánchíd utcai Szálloda, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2006 Budapest, Petőfi téri társasház, üvegtéglafalak gyártmányterve (Dr. Becker Gáborral)
2006 Budapest, Esztergomi úti Irodaház (Bridge Center), üvegszerkezetek kiviteli terve (Dr. Becker Gáborral)
2006 Budapest, Budai Vár, Várgarázs, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2006 Esztergom, CBA-áruház és többlakásos lakóépület, épületszerkezeti kiviteli terv
2006 Budapest, Népliget Center Irodaház (A), épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral, Varga Edittel)
2007 Budapest, Gül Baba utca 20-22. többlakásos lakóépület, épületszerkezeti kiviteli terv (Dobszay Gergellyel, Varga Edittel)
2007 Budapest, K-Trading bemutató- és raktárcsarnok, építész és épületszerkezeti tender terv (3C Kft.)
2007 Budaörs, 24 tantermes Általános Iskola, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2007 Budapest, Cornerstone Irodaház, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2007 Budapest, Riverpark Irodaház, üvegszerkezetek kiviteli terve (Dr. Becker Gáborral)
2007 Budapest, Istenhegyi úti Irodaház, villaépület és mélygarázs épületszerkezeti kiviteli terve
2007 Budaörs, Würth Irodaház, üvegszerkezetek kiviteli terve (Dr. Becker Gáborral)
2007 Budapest, Népliget Center Irodaház (B-C), épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2008 Budapest, Kenese villaépület, épületszerkezeti kiviteli terv
2008 Rácalmás, Jankovics Kúria, wellness hotel, épületszerkezeti kiviteli terv
2008 Budapest, Szent Margit Gimnázium kupola alatti terasz szigetelésének és műkő szerkezeteinek felújítási terve (Dr. Kakasy Lászlóval)
2008 Pécs, Mileva Vízesésház, luxusvilla épületszerkezeti kiviteli terve (Dr. Kakasy Lászlóval)
2008 Budapest, Kristály irodaépület, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2009 Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Bóbita Bábszínház, épületszerkezeti tender és kiviteli terv
2009 Bodrogkeresztúr, Füleky Borászat, épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel)
2009 Budakeszi, lakóépület épületszerkezeti terve
2009 Pécs, Blaskó-ház, luxusvilla épületszerkezeti kiviteli terve
2009 Balatonalmádi, Városi Egészségügyi Központ épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel)
2009 Budapest, Gellérthegy, Rác Sikló buszparkoló és felüljáró alatti épület épületszerkezeti kiviteli terve
2010 Törökbálint, családi ház épületszerkezeti terve
2010 Budapest, Fővárosi Művelődési Ház és többlakásos lakóépület épületszerkezeti kiviteli terve
2010 Bodrogkeresztúr, Füleky Kúria, épületszerkezeti kiviteli terve
2010 Budakeszi, Városháza rekonstrukciója, bővítése, épületszerkezeti kiviteli terve
2010 Solymár, Óvoda és Bölcsöde, épületszerkezeti kiviteli terve
2011 Siófok, Hotel Yacht Club “B”, épületszerkezeti kiviteli terve
2011 Almásfüzítő, Azaum Római Tábor épületszerkezeti kiviteli terve
2011 Eger, Érseki Palota épületszigetelési felújítási terve
2011 Zsámbék, Bölcsöde épületszerkezeti terve - szakkonzulens
2011 Budapest, Völgy utcai kúriaépület magastető felújítási terve
2011 Budapest, Osztrák Iskola épületszigetelési felújítási terve
2011 Budapest, családi ház épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Budapest, Budai Vár, Szent György tér, Kortina-köz, épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Budapest, lakóépület épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Budapest, Váci Corner Irodaház, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Becker Gáborral)
2012 Budapest, Országgyűlési Őrség, öltözőszárny, épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Budapest, többlakásos társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Göd, családi ház épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Vác, INK-multifunkcionális csarnoképület épületszerkezeti kiviteli terve
2012 Gyula, Almásy-Kastély épületszerkezeti felújítási kiviteli terve - szakkonzulens
2013 Mosonmagyaróvár, többlakásos társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2013 Budapest, Szent Margit Gimnázium, magastető felújítási kiviteli terve
2013 Budapest, Kispesti Bölcsőde felújítási és bővítési épületszerkezeti kiviteli terve
2013 Budapest, Kispesti Arany Óvoda épületszerkezeti kiviteli terve
2013 Budapest, Széll Kálmán tér felújítása-átépítése, épületszerkezeti kiviteli terv (Dr. Dobszay Gergellyel)
2013 Bodrogkeresztúr, Szőlőfeldolgozó Üzem építész kiviteli terve - szakkonzulens
2013 Sopron, Várkerület revitalizáció, köztéri pavilon építész kiviteli terv - szakkonzulens
2013 Tihany, Hajókikötő, Bazársor építész kiviteli terv - szakkonzulens
2014 Kápolnásnyék, Dabasi Kastély rekonstrukciója - szakkonzulens
2014 Balatonfenyves, Sunmarine Vitorlás Hotel épületszerkezeti kiviteli terve
2014 Budapest, Budavári köztéri liftek (4db) - szakkonzulens
2014 Rajka, többlakásos társasház (RAJKA1) épületszerkezeti kiviteli terve
2014 Ózd, Közösségi ház építész kiviteli terv - szakkonzulens
2014 Budapest, Gyöngyvirág utcai lakóépület építész kiviteli terv - szakkonzulens
2014 Budapest, József Nádor téri mélygarázs épületszerkezeti kiviteli terve (Dr. Dobszay Gergellyel)
2014 Balatonfenyves, Perlaki Ház épületszerkezeti kiviteli terve
2014 Balatoncsicsó, Műemléki védettségű plébánia épületegyüttes felújításának épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2015 Budapest, Puskás Stadion, Torony épület épületszerkezeti kiviteli terve (Dr. Becker Gáborral, Hadnagy Csabával)
2015 Alsóörs, Brightside Vitorlás Centrum épületszerkezeti kiviteli terve
2015 Budapest, Millenáris Velodrom épületszerkezeti engedélyezési és részleges kiviteli terve (Dr. Dobszay Gergellyel, Kácsor Andreával, Hadnagy Csabával)
2015 Hatvan, Piac engedélyezési terv - szakkonzulens
2015 Budapest, Nagy Diófa utcai szálloda épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2015 Budapest, Dorottya utcai szálloda épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2015 Budapest, Kós Károly Iskola Tornaterem bővítés épületszerkezeti kiviteli terve
2016 Budapest, Vasarely Múzeum utólagos vízszigetelési kiviteli terve
2016 Győr, Kagyló utcai társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2016 Győr, Szabadi utcai többlakásos lakóépületek épületszerkezeti kiviteli terve
2016 Budapest, Gül Baba utca 20-22. többlakásos lakóépület, épületszerkezeti kiviteli terv (Dobszay Gergellyel)
2016 Budapest, Pannónia utcai társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2016 Paks, Művelődési Központ, lapostető felújítási terve (Fehér Mátyással)
2016 Budapest, Osztrák Iskola, épületrészek épületszerkezeti felújítási terve
2016 Budapest, Bartók Udvar Irodaház (A), épületszerkezeti kiviteli terv
2016 Budapest, Promenade Gardens Irodaház épületszerkezeti kiviteli terv - szakkonzulens
2016 Budapest, Budafoki Kísérleti Lakótelep, Szolgáltatóház-teremgarázs felújítás, épületszerkezeti kiviteli terv
2016 Rajka, Víztorony utcai társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2017 Budapest, Millenáris Széllkapu - szakkonzulens
2017 Sopron, Várkerület revitalizáció, II. ütem, terepszint alatti közönségforgalmi vizesblokk épület felújítása építész kiviteli terv - szakkonzulens
2017 Budapest, luxusvilla - épületszerkezeti szakkonzulens
2017 Budapest, STREET Hotel épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2017 Nagykovácsi, családi ház - épületszerkezeti szakkkonzulens
2017 Budapest, DREAM Hostel épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2017 Budapest, MTK Atlétikai Csarnok épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2017 Göd, családi ház - épületszerkezeti szakkonzulens
2017 Budapest, Készenléti Rendőrség, Szálló- és Raktár-parkoló épületek épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2017 Rajka, Társasház (RAJKA3) épületszerkezeti kiviteli terve
2017 Budapest, Várkert rkp. tetőszinti luxuslakás épületszerkezeti kiviteli terve
2018 Budapest, WIZZAIR szimulációs és oktató központ épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2018 Budapest, Mentő utcai társasház épületszerkezeti kiviteli terve
2018 Budapest, KLAPKA Szolgáltatóház épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel, Hadnagy Csabával)
2018 Budapest, Szent Margit Gimnázium új tornacsarnok épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2018 Budapest, Corvinus Sportközpont, épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel)
2018 Budapest, Istenhegyi úti luxusvilla épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2018 Budapest, Józsefvárosi Sportpálya Fejlesztése, épületszerkezeti kiviteli terv (Fehér Mátyással)
2018 Szombathely Multifunkciós Városi közszolgáltató Telephely, épületszerkezeti kiviteli terv (Fehér Mátyással)
2018 Pomáz, családi ház épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2018 Jászberény, luxus családi ház épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2018 Gödöllő, Városháza felújítás - épületszerkezeti szakkonzulens
2019 Budapest, Úri utcai műemlék épület, épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2019 Hatvan, Termelői Piac épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2019 Visegrád, Kilátó - épületszerkezeti szakkonzulens
2019 Pilisi Len Látogatóközpont - épületszerkezeti szakkonzulens
2019 Göd, Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium, épületszerkezeti kiviteli tervek (Fehér Mátyással, Hadnagy Csabával, Heincz Dániellel, Tiborczszeghi-Horváth Zoltánnal)
2019 Budapest, Szent Angéla Iskola és gimnázium bővítése, épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel)
2019 Budapest, PARKWEST társasház épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2019 Veszprém, HM Központi Raktár, fő- és melléképület épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2019 Érd, AVL Irodaház épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2019 Budapest, Révay utcai épület, utólagos szigetelési terve (Heincz Dániellel)
2019 Rajka, Társasház (RAJKA2) épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2019 Biatorbágy, családi ház átalakítás, épületszerkezeti kiviteli terv (Heincz Dániellel)
2020 Budapest, 2. kerületi Sport Klubház épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2020 Budapest, Kopaszi gát-BOE Irodaház épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel, Heincz Dániellel)
2020 Rajka, Társasház (RAJKA4) épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2020 Strasbourg, Nagyköveti Rezidencia épület átalakítási-felújítási terve (Fehér Mátyással, Heincz Dániellel)
2020 Veszprém, Várlift épületegyüttes épületszerkezeti kiviteli terve (Dobszay Gergellyel, Heincz Dániellel)
2020 Balatonszepezd, Képzési Központ épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)
2020 Páty, családi ház épületszerkezeti kiviteli terve
2020 Budapest, KNORR Kutatási Fejlesztési Központ épületszerkezeti tender terve (Heincz Dániellel)
2020 Budapest, TEK Műveleti Elhelyezési Épület épületszerkezeti tender terve (Heincz Dániellel)
2020 Debrecen, Óvoda épületszerkezeti kiviteli terve
2020 Budapest, luxus családi ház - épületszerkezeti szakkonzulens
2020 Érd, AVL Tesztépület épületszerkezeti kiviteli terve (Fehér Mátyással)
2020 Kecskemét, Lakóház- és orvosi rendelő épületegyüttes épületszerkezeti kiviteli terve (Heincz Dániellel)


 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform