BME

Diplomatervezés épületszerkezeti konzulensek választása

A Diplomatervezés épületszerkezeti konzulensek választásának menete az Épületszerkezettani Tanszéken 2018 tavaszi félévben az osztatlan és mesterképzésben

A hatályos szabályok szerint csak főállású egyetemi tanár, docens, adjunktus, tanársegéd lehet szaktanszéki konzulens. Ezek:

Dr. Becker Gábor
Dr. Dobszay Gergely
Dr. Fülöp Zsuzsanna
Horváth Sándor
Dr. Hrabovszky-Horváth Sára
Dr. Hunyadi Zoltán
Dr. Kakasy László
Dr. Takács Lajos Gábor

A jelentkezés menete:
1. A hallgató e-mail-ben jelzi vagy személyesen egyezteti az oktatóval a szándékát.
2. Az oktató megküldi az általa elfogadott jelentkezők névsorát a tanszéki komplex-diploma felelősnek.
3. A tanszéki holnapon közzétesszük és rendszeresen frissítjük az elfogadott konzulens/hallgató listát. A már betelt oktatók nevét listában eltérő színnel jelöljük.
4. Azokat, akik nem választottak konzulenst vagy nem jutottak be az általuk megnevezett konzulenshez, azokat február 23.-áig beosztjuk a még üresen maradt helyekre.

A BsC Diplomatervezésre más szabályok vonatkoznak, ezeket a hallgatókat a tanszék osztja be konzulenshez a tanszéki erőforrások függvényében, melyről neptun üzenetben értesítjük a T. Hallgatókat.

DL info Aktuális diploma beosztás

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

Épszerk Tsz

Küldetésnyilatkozat

Tanszékünk az Építészmérnöki Kar és az építészmérnök képzés kiemelkedően fontos része, szellemi örökség, közösség és szakmai műhely. Jelen van az építészmérnök oktatás minden szintjén és a szakmai közéletben is. Tagjai fontos szerepet játszanak a szakmagyakorlásban, annak fejlődésében, az építészmérnök hivatás színvonalának emelésében, szakmapolitikai és szabályozási kérdésekben. Ez adja oktatásunk hitelességét is.

Az épületszerkezettan az épületek anatómiája. Az építészet része, anélkül nem értelmezhető, mint ahogyan építészet sem létezik épületszerkezetek nélkül, hiszen minden építészeti szándék épületszerkezetekben valósul meg. Az épületszerkezet-tervezés a napi szakmagyakorlás szintjén az építész elemi tevékenysége, nagyobb léptékű, bonyolultabb épületek, összetett problémák esetén szaktervezés, magasabb szinten pedig alkalmazott tudomány. Több, mint részletrajzok gyűjteménye, az építészeti alkotás minden fázisában és léptékében jelen van a koncepció fokozatosan finomodó átgondolásával, a tömegformálástól kezdve a térszervezésen, építésmódon, anyaghasználaton át a részletmegoldásokig... DL info tovább

Diploma konzulensek

A 2017. május 31-i Kari Tanácson elfogadott, majd többször módosított, de érdemben meg nem változtatott Diplomaszabályzatnak megfelelően az osztatlan képzésen az alábbi oktatók vállalnak diplomaterv épületszerkezettani munkarész konzultációt a 2017/18 tanév 2. félévében:

Dr. Becker Gábor
Dr. Dobszay Gergely
Horváth Sándor
Dr. Hrabovszky-Horváth Sára
Dr. Hunyadi Zoltán
Dr. Fülöp Zsuzsanna
Dr. Kakasy László
Dr. Takács Lajos Gábor

Ez a BsC diplomát nem érinti, ott minden tanszéki oktató korlátozás nélkül folytathat épületszerkezeti konzulensi feladatot, komplex tárgycsoporthoz hasonlóan.

Félévközi szigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék az első oktatási héten félévközi szigorlati lehetőséget biztosít az A599, T899, S999, M2S9 kódú tárgyakból. Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet a szokott módon. Az időpont: 2018.02.06., kedd 14 óra. A helyszínt a későbbiekben pontosítjuk.

További vizsgaalkalom hirdetése Épszerk 2. és 6. tárgyból

Az elmúlt vizsgák jelentős hallgatói sikertelensége nyomán a Tanszék úgy döntött, hogy az Épületszerkezettan 2. és 6. tantárgy esetében további vizsgaalkalmat hirdet meg január 22. hétfői napra. A már meghirdetett vizsgák limitjeit véglegesnek tekintjük. Részletek a neptunban.

Demonstrátori pályázattal kapcsolatos beszélgetés

Mint ismeretes, az e félévi demonstrátori pályázatok beadásának határideje január 20. Az elszántak, érdeklődők és a hezitálók számára kötetlen beszélgetést szervezünk a tanszéki könyvtárban, január 18-án, csütörtökön 16 órára. Ezen bemutatnánk és megvitatnánk a demonstrátori feladatokkal kapcsolatos új elképzeléseinket és válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázati felhívás

Az Épületszerkezeti Tanszék pályázatot hirdet a hallgatók számára, saját hallgatói épületterveik benyújtására, az épületszerkezettani feladatok körének gazdagítása érdekében.
DL info Részletek

További vizsgaalkalom hirdetése keresztféléves tárgyakból

Az elmúlt vizsgák jelentős hallgatói sikertelensége nyomán a Tanszék úgy döntött, hogy az Épületszerkezettan 1, 3, 5 és 7. tantárgy esetében további keresztféléves vizsgaalkalmat hirdet meg január 17. szerdai napra. A már meghirdetett vizsgák limitjeit véglegesnek tekintjük. Részletek a neptunban.

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 2. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.
Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik az épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket a ksomogyi@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázat beadásának határideje: 2018. január 20.

Az Épületszerkezettan tárgyak statisztikái (2015 és 2016 ősz)

Mendemondák és előítéletek helyett lássuk a statisztikákat! Bízunk benne, hogy a mostani, 2017-es őszi félévben hallgatóink ennél is jobban fognak teljesíteni.
DL info áttekintő táblázat

Oktatóink hallgatói elismerései

A Hallgatói Képviselet közzé tette az elmúlt években általuk díjazásban részesített kari oktatók listáját. Tanszékünk oktatói az általunk elérhető max. 48 kari díjból 18-at (38%), a táblázatban szereplő 8 év oktatója közül ötöt (63%), és a 16 év gyakorlatvezetője közül 10-et (63%) kaptak.
DL info HK-díjak forrás: http://epiteszhk.bme.hu/HK/HKdijak

Az elmúlt évek egyetemi OHV eredményei közül kettőre különösen büszkék vagyunk:
DL info 2013-2014 őszi félév a BME legjobb 100 oktatója közül 7 fő tanszékünk oktatója,
DL info 2014-2015 őszi félév a BME legjobb 100 oktatója közül 5 fő tanszékünkről került ki.

Sikeres, a hallgatók által is elismert oktatóinknak ezúton is gratulálunk!

Épszerk Klub - november 9.

A következő alkalommal ellátogatunk az IVANKA CONCRETE főhadiszállására, ahol Tuba Péter projektmenedzser és Maurer Klimes Ákos fognak bemutatót tartani az IVANKA folyamatrendszeréről - munkaszerzéstől a gyártásig a Brooklyn Navy Yard projekten keresztül. A téma igen aktuális, a betonburkolatok iránti igény rohamosan nő, melynek különböző épületszerkezeti vonatkozásait is megismerhetjük. A gyárban bepillantást nyerhetünk az aktuális magyar és külföldi projektekbe, valamint különböző finombeton mintadarabokat is megtekinthetünk. A látogatás regisztrációhoz kötött, a maximális létszám 25 fő, időrendi sorrendben. Regisztrálni itt lehet, esetleges saját autó megjelölésével.
Találkozó 15:15-kor a K épület előtt!
DL info felhívás
Horváth Sándor, Heincz Dániel

Épszerk Klub - november 2.

Az ÉPSZERK KLUB soron következő alkalmán a tetőfedésekről beszélgetünk, előadónk Nemere Judit, okleveles építőmérnök, a PREFA Hungária ügyvezetője. Téma a kiselemes (pikkelyes, zsindely, cserepes-) lemezekkel készített héjalások, illetve a korcolt fémlemez szalagfedések, de nem maradnak ki a sík nagytáblás, átforduló tető/homlokzatburkolási megoldások sem. Az előadás időszerűségét az is erősíti, hogy az elmúlt héten lezajlott nemzetközi Év Tetője (világbajnokságon) Stang Ákos bádogos mester világbajnok lett, míg Kujbus Mihály és ifj. Puskás András döntős szereplésükkel értek el sikert, melyhez ez úton is gratulálunk! Az egyes fedési elemek, azok rögzítői kézzel fogható közelségben lesznek, és a jelenlévők hozzáférést kaphatnak részletterv gyűjteményekhez is.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk a tanszéki könyvtárban 2017. november 2-án 17,00 órakor!
DL info felhívás
Horváth Sándor

Komplex-diploma beosztás 2017/18 őszi félév

Kedves Hallgatók,
Mellékeljük az aktuális félévi komplex-diploma épületszerkezeti konzulensek beosztását.
Kisebb változások még lehetségesek, elsősorban az utólagos tárgyfelvevők, a külföldről érkezett hallgatók és a diplomaszabályzat változásai kapcsán.
DL info Komplex-diploma beosztás
DL info Komplex-diploma konzulenseink

Öko-Home Konferencia

DL info felhívás http://ökohome.hu/

Diploma konzulensek

A 2017. május 31-i Kari Tanácson elfogadott Diplomaszabályzatnak megfelelően az osztatlan képzésen az alábbi oktatók vállalnak diplomaterv épületszerkezettani munkarész konzultációt:

Dr. Becker Gábor
Dr. Dobszay Gergely
Horváth Sándor
Dr. Hunyadi Zoltán
Dr. Fülöp Zsuzsanna
Dr. Kakasy László
Dr. Takács Lajos Gábor

Ez a BsC II. féléves diplomát nem érinti, ott mindenki folytathatja a BsC I. diploma féléves konzulensével.

Félévközi szigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék az első oktatási héten egy félévközi szigorlati lehetőséget biztosít az A599, T899, S999, M2S9 kódú tárgyakból, melynek időpontja:
írásbeli 2017. szeptember 7. csütörtök 12:00 (első rész 12:00-14:00 a K211 vagy K212 teremben, folytatása 15:00-17:00 a K352 vagy K353 teremben),
szóbeli 2017. szeptember 8. péntek 12:00 (K213 és K342 teremben).
Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet a szokott módon.

Üvegszerkezetek - választható tárgy

Az ezredforduló építőanyaga az üveg. Szinte minden nap találkozunk újszerű felhasználásával, új szerkezeti megoldásokkal. Ezek megismerésére kívánunk lehetőséget adni az iránta érdeklődőknek. Kötelezően választható tárgy a tervezési szakirányon.
DL info bővebben

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 1. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.
Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik az épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket az epszerk@mail.bme.hu címre várjuk.
A pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 23.

Tájékoztatás

Az Épületszerkezeti Tanszék mai értekezletén Dr. Becker Gábor eddigi tanszékvezető mandátumának közelgő lejártával leköszönt a tanszékvezetői tisztségről. Beszámolóját követően a Tanszék közössége megköszönte 12 éves tanszékvezetői munkáját. A kinevezendő új tanszékvezető személyével kapcsolatosan Dékán Úr - mai levelében foglaltak alapján - nem tudott érdemi tájékoztatást adni. A tanszéki értekezlet ezért egyhangúlag úgy döntött, hogy a tanszéki ügyek képviseletére felhatalmazza az immár két éve működő Tanszéki Tanácsot. A Tanács tagjai: dr. Kakasy László tanszékvezető-helyettes, dr. Dobszay Gergely, Horváth Sándor, Kapovits Géza, dr. Takács Lajos Gábor. A Tanszéki Tanács a Tanszék jövőjét érintő kérdésekben tárgyalásokat folytathat, véleményeket összegez és közvetít, a tanszéki kollégák tájákoztatása mellett. - 2017.06.22.

Tanszékvezető váltás bonyodalmakkal

Becker Gábor prof tanszékvezetői megbízatása július 1-én lejár (beszámolója DL info itt olvasható), ezért pályázatot írtak ki a megüresedett székre, amire két jelölt, Dr. Dobszay Gergely és Dr. Reith András adta be pályázatát. Elképzeléseik megvitatására április 19-én egy három és fél órás jó hangulatú tanszéki értekezlet keretében került sor, ahol ismertették terveiket és válaszoltak a feltett kérdésekre. Április 26-án volt a hagyományos tanszéki szavazás a jelöltekről, amin 16-an vettek részt; egy fő külföldön tartózkodott, egy kórházban, és Dobszay Gergely etikai megfontolásból nem volt jelen. DL info Ezen Dobszay Gergelyre 14 „igen”, Reith Andrásra 14 „nem” szavazat érkezett; egy fő tartózkodott (mindkét jelölt mellé tartózkodást ikszelt be) és egy szavazat érvénytelen volt (csak Dobszay Gergelyre adott igen választ). A Kari Tanács május 3-i ülésén Dobszay Gergely 18 igen, 8 nem és 10 tartózkodó szavazatot kapott, míg Reith András rendre 22,9,5 szavazatot.

A Kari Tanácsi szavazás során több eljárási szabálytalanságot találtunk, amiért Takács Lajos május 8-án a Dékánhoz és a Rektorhoz DL info fordult jogorvoslatért. Ezzel párhuzamosan a tanszék oktatói rövid DL info levelet fogalmaztak meg, amiben Reith Andrást arra kérik, hogy ne fogadja el a tanszékvezetői kinevezését.

A tanszék oktatói várják a válaszokat.

Kari reform elképzelésekről - 2017.04.30.

A megakadt kari tantervi reformok utolsó dokumentumai
DL info Tanszéki tanterv-koncepció
DL info Hallgatói Képviselet észrevétele

Épszerk Klub - április 20.

A téma igazán tavaszi: a Kálvin Square Irodaház beltéri zöldfalának megtekintése. Az időpont: 2017. április 20., 17,30. Találkozó a helyszínen. A rendezvény a ZÉOSZ-szal (Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos Szövetsége) közösen szerveződik, így lehetőség adódik más szakmákkal való véleménycserére is. A szakmai vezetést Kiss Márton okleveles tájépítész-mérnök tartja, aki a zöldfalat tervező és kivitelező MaPa (Mohány és Páfra Kft.) társalapítója és vezetője. További információk és képek a www.zeosz.hu honlapon.
Horváth Sándor
DL info bővebben

Épszerk Klub - április 6.

E héten zajlik a CONSTRUMA építőipari szakvásár, mely a hazai építő- és építőanyag ipar legnagyobb seregszemléje. Egy céltudatos vásárlátogatást elősegítve, 2017. április 6-án, csütörtökön 14 órától vezetett kiállítás látogatást szervezünk, melyen célirányosan keresünk fel szakmai érdekességeket, információkat nyújtó gyártókat. Találkozó 13,55-kor a Budapesti Vásárközpont belső főbejárati előcsarnoka előtt, vagy rossz idő esetén az előcsarnokban.
A közös szakmai sétához jelentkezés szükséges a ksomogyi@epsz.bme.hu címen. Az adott alkalommal 20 fős csoporttal lehetséges a bejárás, és a jelentkezési sorrend számít. A részvétel feltétele, hogy BME hallgatóként regisztrálni kell, melyre elektronikus ingyenes belépőjegyet küldenek.

Horváth Sándor

Alkotóhét 2017

Tanszékünk idén is szervez Kézműves Alkotóhetet, illetve többek között a tavaly debütált vályogvakolat készítés is szerepelni fog tanszékünk programkínálatában. További részletek az Alkotóhét 2017 menüpont alatt!


Épszerk Klub - március 2.

Az első alkalom témája eltér az eddig megszokott építkezés-anyag-szerkezet-technológia sorozattól;egy olyan beszélgetésre hívjuk az érdeklődőket, ahol a TDK-val kapcsolatos sikerek, eredmények, és lehetőségek kerülnek terítékre. Az idei témák egy része már olvasható a tanszéki honlapon: TDK 2017. Természetesen nyitottak vagyunk minden hallgatói ötletre is.
Hisszük, hogy TDK-zni jó, érdekes, tanulságos, és hosszú távon is hasznos lehet - nemcsak a legkiválóbbaknak. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, akik már az idén vagy csak a következő években tervezik részt venni a TDK-n, vagy még nem határozták el magukat, esetleg csak a társukat támogatják!
Időpont és helyszín: 2017. március 2. 16:15, Tanszéki Könyvtár.

Épületszerkezetek Transzportfolyamatai II - új szabadon választható tárgy

Az őszi félévben új kétrészes szabadon választható tantárgyat indított a tanszék, melynek célja az épületszerkezetekben lezajló hő- nedvesség- és levegő- transzport folyamatok számításának és méretezésének elméleti és gyakorlati alapjainak átadása. Míg az őszi féléves tárgy főként a hőtechnikai kérdésekre koncentrált, addig a mostani (tavaszi) félévben induló tárgy az épületszerkezetek nedvességtechnikai működését vizsgálja. Az Éptranszport II tárgyat javasoljuk az előbbit még nem teljesített hallgatók számára is (a felzárkózást segítő jegyzettel).
Érdekel az épszerk? Jobban szeretnéd érteni, hogy hogyan is működnek a szerkezeteink? Nem riadsz vissza teljesen egy kis matematikától és fizikától? Tédékázni szeretnél? Jelentkezz!
DL info Hirdetmény
Tantárgy oldala

Tájékoztató a mintatanterv változásáról

A tervező szakirányon az Épületszerkezettan 5 tantárgy kötelező jellege megszűnik, helyette létrejön egy kötvál. csomag az Épszerk 5, 7 és 8 tárgyakból. A BSc képzésben az Épületszerkezettan 6 tárgy kötelező lesz, és a BSC kötvál. csomagba az Épületszerkezettan 7 tantárgy kerül (az eddigi Épületszerkezettan 6 helyett). Érdemes élni a lehetőségekkel! Részletesebben az alábbi tájékoztatókban. (A tervező szakirány mintatanterv változásáról szóló tájékoztatónkba sajnálatos hiba csúszott az új kötvál tantárgyak előkövetelményét illetően, ezt jan 30-án módosítottuk.)
DL info Tervezői tájékoztató
DL info BSc tájékoztató

Félévközi szigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék az első oktatási héten egy félévközi szigorlati lehetőséget biztosít az A599, T899, S999 kódú tárgyakból, melynek időpontja: 2017. február 7. kedd 9:00 óra, helyszíne: K351a (írásbeli). A szóbeli időpontjáról tájékoztatás később.
Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet a szokásos módon.

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév 2. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrációs anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutató munkában, szerkezettervezői-ipari megbízásokban.
Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik az épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek. A jelentkezéseket az epszerk@mail.bme.hu címre várjuk.
A pályázat beadásának határideje: 2017. január 23.

A BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszéke szervezésében

7. Épületszerkezeti Konferencia - Különleges épületek, különleges épületszerkezetek

Korunk építészetében egyre nagyobb jelentőséget kapnak az egyedi formák, épülettömegek, amelyek komoly kihívást jelentenek az elképzelések műszaki megvalósítása során. Az ilyen különleges épületek a hétköznapi „tömeges” építés tervezési hátterétől eltérő, azt meghaladó tervezői szellemi munkát igényelnek.
A 2016. évi Épületszerkezeti Konferencia e különleges, egyedi épületek és az azok megbízható működését segítő műszaki megoldások elemzését tűzte ki célul. E feladatokban egyre nagyobb jelentőséget kap a mára önálló szakággá vált épületszerkezeti tervezés, és annak egyik új eleme, a számítógéppel segített szimuláció.

A Konferencia időpontja és helyszíne:

2016. november 22. kedd, 9 óra - BME K. Épület 1. emelet, Díszterem

DL info program
DL info meghívó
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: regisztráció

Felmérés a friss diplomások körében

Képzésünk tanterve 2005-ben készült, 2006-ban vezettük be, tehát ideje felülvizsgálni, újragondolni. Az új tanterv készítését segítendő Becker Gábor szakfelelős márciusban készített egy felmérést az e tanterv alapján diplomázott hallgatók körében, aminek eredményeit feldolgozva itt lehet megtekinteni.

Épszerk Klub - szeptember 27 - rendkívüli időpontban!

Vecsésen épül egy fa szerkezetű kétszintes családi ház, aminek látogatására 2016. szeptember 27-én, kedden délután van lehetőség. Találkozó és indulás 15:30-kor a K épület főbejárata elől. Az épület célszerűen gépkocsival közelíthető meg, jelenleg 4 kocsi áll rendelkezésre, ezért örömmel vesszük, ha vannak akik gépkocsival tudnak jönni.
A téma elsősorban a Faszerkezetek fakultatív tárgy, az Épszerk 2 (magastető), az Épszerk 6 (építési rendszerek) és az Épeszerk 8 (energiatakarékos építés) félévek hallgatói számára ajánlott. Jelentkezni a ksomogyi@epsz.bme.hu címen lehet, az esetleges gépkocsi-lehetőség jelzésével. A ház befogadóképessége miatt a létszám korlátozott, kb. 25 fő.
Horváth Sándor

Épszerk Klub - szeptember 15.

Az első alkalom időpontja 2016. szeptember 15. 15,30. Helyszín az épülő új Dagály uszoda, ami a 2017. évi vizes világbajnokság központi helyszíne. Az épület a befejezéséhez közeledik, a belső szakipari, és homlokzatburkolási munkák folynak, és most készül az ideiglenes lelátó is. A látogatás csak regisztrációval, és (sajnos) összesen 25 fő számára lehetséges, jelentkezni a ksomogyi@epsz.bme.hu email-címen kell. Az építkezésen sisakot kapunk, de stabil zárt cipő elengedhetetlen. Találkozó a Népfürdő utcában, az építkezés bejárata előtt.
Minden érdeklődőt várunk!
DL info bővebben

Glasstec 2016 tanulmányi kirándulás

Pénteken lezárult a jelentkezési határidő. Több, mint háromszor annyian jelentkeztek, ahány hely van. A sorrendbe állítás megtörtént: a kiránduláson részt vehetnek legalább 4 épszerk jegy átlaga alapján az üvegszerkezetek tárgy hallgatói 3,5 átlag fölött, a többi hallgató sorrendbe állítva a fennmaradó helyeken. A résztvevők személyre szóló levélben kapnak értesítést a továbbiakról.
DL info Az eredmények táblázata

Félévközi alapszigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék azon hallgatók számára, akiknek méltányossági kérvényét elfogadták, az első oktatási héten félévközi alapszigorlati lehetőséget biztosít, amelynek időpontja:
2016. szeptember 6. kedd, 10:00 K397 (írásbeli szigorlat)
2016. szeptember 7. szerda, 10:00 tanszék(szóbeli szigorlat).
A tanszék csak azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik megfelelnek a fenti kritériumnak.

Új szabadon választható tantárgy indul

Épületszerkezetek transzportfolyamatai I. (BMEEPES0650) néven. A tantárgy célja a tömör és transzparens épületszerkezetekben lejátszódó épületfizikai folyamatok valósághű számítására szolgáló modellek használatához szükséges minimális elméleti és gyakorlati tudás átadása. A stacioner többdimenzióstól az instacioner hővezetési szimulációkon át a bonyolultabb csatolt folyamatokig haladva az elméleti háttér mellett a tervezést segítő számítógépes programok használata is bemutatásra kerül. A hallgatók a gyakorlati és féléves feladatok során konkrét tervezési feladatokban is alkalmazzák a számítógépes szimulációk által kínált lehetőségeket az épületszerkezettani tervezésben.
A kis létszámű kurzusra tekintettel mód van arra, hogy az óra időpontját a regisztrációs hét során a jelentkező hallgatók igényeihez igazítsuk.
DL info tantárgyi adatlap
a tantárgy oldala

Glasstec 2016 tanulmányi kirándulás

Hagyományainknak megfelelően ebben ez évben is kirándulást szervezünk a kétévente megrendezett Glasstec üvegipari világkiállításra Düsseldorfba, ahol az üvegipar újdonságait - különleges üvegeket, üvegszerkezeteket és a napenergia hasznosításának lehetőségeit - tudjuk megtekinteni. A kirándulás 3 napos, indulás szeptember 20-án kedden reggel Ferihegyről, érkezés 22-én csütörtökön este. Várjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését szeptember 9. péntekig az epszerk@epszerk.bme.hu címen. További információ:
DL info felhívás
a kiállítás honlapja
Düsseldorfról
Düssweldorf építészetéről
DL info Glasstec kirándulás képekben

Üvegszerkezetek - választható tárgy

Az ezredforduló építőanyaga az üveg. Szinte minden nap találkozunk újszerű felhasználásával, új szerkezeti megoldásokkal. Ezek megismerésére kívánunk lehetőséget adni az iránta érdeklődőknek. A tárgy hallgatói részére tanulmányi kirándulást szervezünk a Glasstec 2016 nemzetközi üvegkiállításra, Düsseldorfba. Kötelezően választható tárgy a tervezési szakirányon.
DL info bővebben

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév 1. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrátori anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutatómunkában, ipari megbízásokban.
Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik az épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődési körrel rendelkeznek. A jelentkezéseket a ksomogyi@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázatbeadás határideje: 2016. szeptember 1.

Félévközi zárószigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék azon hallgatók számára, akiknek csak a zárószigorlatuk hiányzik a diploma feltételei közül, az első oktatási héten 1 darab félévközi zárószigorlati lehetőséget fog biztosítani, melynek időpontja:
2016. szeptember 6. kedd, 10:00 K397 (írásbeli szigorlat)
2016. szeptember 7. szerda
tervezői szóbeli: 14-16, K352
szerkezeti szóbeli: 10-12, tanszék
Jelentkezni szeptember 2-ig e-mailben(ksomogyi@epsz.bme.hu), vagy személyesen a tanszéki adminisztráción lehetséges.
A tanszék csak azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak.

Bakonyi Dániel doktori értekezésének munkahelyi védése

Bakonyi Dániel Kéthéjú történeti ablakok hőtechnikai modellezése c. doktori dolgozatának nyílvános munkahelyi vitája 2016. május 30-án (hétfőn) 15:00 órakkor a BME K épület 211. teremben kerül megrendezésre, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Meghívó, Dolgozat, Tézisfüzet letöltése

TDK 2016

Alább olvashatók a kutatásra javasolt témák. Természetesen ezek mellett szabadon választott témák kidolgozására is van lehetőség.
DL info részletek

Épszerk Klub - április 7.

Találkozunk 2016. április 7-én, csütörtökön 14 órakor, a Budapesti Vásárközpont belső főbejárati előcsarnoka előtt, vagy rossz idő esetén az előcsarnokban. E héten CONSTRUMA van, ami a hazai építő- és építőanyag ipar legnagyobb seregszemléje. A délután folyamán közösen, vezetett kiállítás látogatást teszünk, melyen célirányosan keresünk fel szakmai érdekességeket, információkat nyújtó gyártókat.
A közös szakmai sétához jelentkezés szükséges a ksomogyi@epsz.bme.hu címen. Az adott alkalommal 20 fős csoporttal lehetséges a bejárás, és a jelentkezési sorrend számít...
A részvétel feltétele, hogy BME hallgatóként regisztrálni kell, melyre elektronikus ingyenes belépőjegyet küldenek.

Pataky Rita
Horváth Sándor
DL info bővebben

Épszerk Klub - március 24.

A bevonatos alumínium lemezeket, elemeket, kompozit táblákat gyártó Prefa Hungária Kft. építészek és építészmérnök hallgatók számára hirdetett pályázatot, melynek célja a termékek építészetileg igényes és innovatív felhasználásának bemutatása. Részletes feltételek a www.prefapalyazat.hu honlapon olvashatók. Az Épszerk Klub 2016. március 24-i összejövetele e pályázathoz nyújt ötletet, segítséget, a technikai lehetőségek bemutatásával. Az előadás címe: Innovatív épületburkolatok, átforduló tetők, előadó: Nemere Judit okleveles építőmérnök, ügyvezető. Az időpont: 17,15, helyszín a tanszéki könyvtárterem.
Minden érdeklődőt, illetve pályázót szeretettel várunk!

Horváth Sándor
DL info bővebben

Alkotóhét 2016

A BME Épületszerkezettani Tanszék által szervezett KÉZMŰVES ALKOTÓHÉT korábbi években megszokott programkínálatával párhuzamosan egy új lehetőséget is meghirdet az idei Kari Alkotóhétre. A vályog alapú építéskultúrával foglalkozó Sárkollektíva közreműködésében beltéri vályogvakolat készítést szervezünk az érdeklődő hallgatóknak egy budapesti helyszínen. Ennek célja, hogy a hazánkban nagy múlttal rendelkező építőanyagot, annak alkotó használatán és mai eszközökkel való megmunkálásán keresztül közelebbről is megismerhessék hallgatóink. Jelentkezés Neptunon keresztül lesz lehetséges 2016. március 21-én este 20 órától.
DL info bővebben

Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést kapott Dr. Petró Bálint tanár úr


A március 15-i ünnepségek alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Dr. Petró Bálint Tanár Úrnak közel hat évtizeden át elhivatottsággal, a tanszéke és szakterülete iránti elkötelezettséggel végzett, a hallgatóság és kollégái által egyaránt elismert magas színvonalú iskolateremtő oktatói munkájáért, szakmai közéleti és tudományos tevékenységéért, valamint oktatásszervezői-vezetői munkája elismeréséül 80. életévének betöltése alkalmából.

A kitüntetéshez tisztelettel gratulálunk!
Alkotóhét 2016

A BME Épületszerkezettani Tanszéke a kari oktatási terv által meghatározott alkotó hét szakmai elvárásaihoz illeszkedve - a korábbi évek bevált hagyományainak megfelelően - ismét KÉZMŰVES ALKOTÓHETET szervez. A műhelymunkára az alkotóhét kedd, szerda és csütörtöki napján (március 29-31. között) kerül sor. Jelentkezés a ksomogyi@epsz.bme.hu címre küldött elektronikus levélben, név, Neptun-kód, email-cím, és mobil telefonszám megadásával, legkésőbb 2016. március 21-én 12 óráig lehetséges.
DL info bővebben

Épszerk Klub - március 10.

A féléves tervek, tanulmányok készítésének támogatása érdekében ezúttal egy olyan épületenergetikai programot mutatunk be, mely a rétegrendek pára- és hőtechnikai ellenőrzésén túl alkalmas a teljes épület energetikai számításainak elkészítésére is. Az AURICON program segítségével elkészítünk egy kisebb épületet elemző energetikai számítást, több változatban. A közös munkához laptop szükséges, melyre a program ingyenes, fél évre szóló, és hosszabbítható diákverziója letöltésre került. Az elérési cím: http://energetic.auricon.hu/diakverzio-letoltes/
Az összejövetel időpontja: 2016. március 10., csütörtök, 17,15 óra
Helyszín, mint mindig, az Épületszerkezettani Tanszék könyvtárterme.
Segítőink a program fejlesztői: Szathmáry Csilla építészmérnök, és Balázs Béla építőmérnök.
Minden érdeklődőt várunk!

Horváth Sándor
DL info bővebben

Épszerk Klub - március 3.

Idei első témánk az épületek látványához kötődik, annak egy területéhez, mely részben anyag, részben szerkezet, de leginkább technológia.
Gyakori igény az épülethomlokzatok látszó beton anyagú kialakítása. E témát járjuk körül, meghívott előadónk Kapu László építőmérnök, aki a látszóbeton- látványbeton hazai elismert szakértője, az e témában születő szabvány szerkesztője. Mindenkit szeretettel várunk 17:15-kor az Épületszerkezettani Tanszék könyvtártermében!

Dr. Becker Gábor, Horváth Sándor, Pataky Rita
DL info bővebben

Megújulva újra indul akusztikai fakultatív tárgyunk

E félévtől indul újra az „Épületek és épületszerkezetek akusztikai tervezése” c. (tárgykód: BMEEPES0613, időpont: csütörtök 14-16) választható tárgy. A tárgy keretében az épületakusztika feladatait, az épületakusztikai minőség meghatározóit, az épületszerkezetek akusztikai működését, és az akusztikai tervezés folyamatát lehet megismerni. A félév folyamán többször ellátogatunk az új épületakusztikai laboratóriumba, hogy a tanultakat a gyakorlatban is meg lehessen tapasztalni. A tárgy segítséget nyújt a komplex és diploma tervek épületakusztikai problémáinak megoldásához, egyben előkészítése az őszi szemeszterben induló „Középületek akusztikai tervezése” c. tárgynak, ami elsősorban a teremakusztikai tervezésbe ad majd betekintést.

A komplex és diploma tervek akusztikai problémáinak - pl. hangszigetelés, teremakusztika beszéd- és zenei célú terekben - megoldásához az Épületakusztikai Laboratórium munkatársai konzultációs lehetőséget is biztosítanak:
Dr. Hunyadi Zoltán (épületakusztika, teremakusztika)
Juharyné Dr. Koronkay Andrea (épületakusztika)
Mesterházy Beáta (épületakusztika, teremakusztika)
Nagy Attila (teremakusztika)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Épületakusztikai Laboratórium
DL info plakát

Félévközi zárószigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék a KTB kérésére azon hallgatók számára, akiknek csak a zárószigorlatuk hiányzik a diploma feltételei közül, az első oktatási héten 1 darab félévközi zárószigorlati lehetőséget fog biztosítani, melynek időpontja:
2016. február 16. kedd, 09:00 K210 (írásbeli szigorlat)
2016. február 17. szerda, 15:00 (szóbeli szigorlat)
(A szóbeli vizsga időpontja még nem végleges, pontos tájékoztatás később.)
Jelentkezés e-mailben, vagy személyesen a tanszéki adminisztráción lehetséges.
A tanszék csak azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak.

Azonnali álláslehetőség

Pályakezdő építészmérnököket vagy utolsó féléves jogviszonnyal rendelkező építészmérnök hallgatókat keres nyílászárók gyártásával, építőanyag értékesítéssel és építőipari kivitelezéssel foglalkozó, pilisvörösvári székhellyel rendelkező cégcsoport, előkészítői munkakörökbe. Jelentkezni és érdeklődni gkapovits@epsz.bme.hu mail címen lehet.
DL info részletek


Ünnepekre

Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk minden kollégánknak, hallgatónknak, szeretteiknek és munkatársaiknak!

Munkalehetőség

Építész iroda engedélyezési és kiviteli tervek feldolgozására építész munkatársat keres. Elsősorban diplomához közeli hallgatók jelentkezését várjuk. Az iroda mind tervezői, mind szakmai gyakorlat igazolására akkreditált. A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet Fóris Viktóriánál: +3620-968-10-22.

MEGHÍVÓ: Doktori értekezés nyilvános védése

Szeretettel várunk mindenkit Hrabovszky-Horváth Sára: Az energiatudatos panel-rehabilitáció klímastratégiai aspektusai című doktori értekezésének nyilvános védésére 2015. december 15-én, kedden 10 órától a Műegyetem K. épület 210-es termében!
DL info tézisfüzet

Magyarország jövőképe a 2024-es Olimpiával

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora tisztelettel hív minden érdeklődőt az alábbi rendezvényre.
DL info meghívó

A BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszéke szervezésében

6. Épületszerkezeti Konferencia - Homlokzatok

Egy épület először tömegével és homlokzatával hat a környezetére, ez befolyásolja leginkább az első benyomást, így az építészeti formálás során az egyik legmeghatározóbb elem. Az építészeti kifejezésmód a homlokzatok tagoltsága, nyitottsága-transzparenciája vagy éppen zártsága, a különböző dölésszögű síkok vagy a lyukarchitektúra hangsúlyozása terén éppen annyit változott, mint anyaghasználatában. A megváltozott környezeti feltétek miatt egyre erőteljesebben megjelenő igény az „energiadesign” is. Mindez együtt újfajta gondolkodásmódot igényel, melyhez a tudomány, a technika, a fejlesztések eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazása jelenthet segítséget. Összefoglaló elemzéseinkkel és a gyakorlatban már bevált példák bemutatásával kívánjuk megosztani az érdeklődőkkel a témakörben megszerzett tudásunkat.
A 2015. évi VI. Épületszerkezeti konferencia a homlokzatok tervezési, kialakítási lehetőségeit, a megváltozott követelmények következtében megjelenő új kihívásokat és az azokra adható válaszokat tárgyalja.

A Konferencia időpontja és helyszíne:

2015. november 24. kedd, 9 óra - BME K. Épület 1. emelet, Díszterem

A részletes program itt olvasható: DL info program
A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amire itt van lehetőség:
regisztrációTDK Konferencia 2015

Kedves érdeklődő hallgatók!
Szeretettel várunk mindenkit a Építéstudományi Szekcióban 2015. november 17.-én kedd 9.00 óra kezdettel a K.285 teremben
DL info Építéstudományi Szekció Programja

Opakfi ülés - november 27.

A Pécsi Kodály Központ 5 éves évfordulója alkalmából az Optikai, Akusztikai, Film-és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (Opakfi) ünnepi tudományos ülést szervez nov. 27-én Pécsett a Kodály Központban. Az előadásokban szó lesz a PKK tervezéséről, kiemelt figyelemmel az akusztikai tervezésre. A program végén koncertterem látogatás lesz, ahol a Pécsi Filharmonikusok zenekari próbájába tekinthetünk be, a karmester Christian Schumann közreműködésével. Érdeklődni és jelentkezni Mesterházy Beátánál lehetséges(mesterhazybeata@gmail.com).
DL info bővebben

Épszerk Klub - október 8.

A következő látogatás a Corvin sétány utolsó épülete, a C4 jelű irodaház, melyen többek között szigetelési munkákat nézhetünk meg. A szigetelés a TECTUM Kft. kivitelezésében folyik, többnyire fordított tetők készülnek, bitumenes lemezzel. Találkozó 16,15-kor, helyszín a Corvin sétány végén (Üllői úti klinikák felől könnyebben megközelíthető). Zárt cipő szükséges, védősisakot a Tanszékről és a helyszínen biztosítunk. Regisztráció a ksomogyi@epsz.bme.hu címen.
DL info bővebben
Horváth Sándor

Épületfelújítási Konferencia 2015 - Építésügy jelene és jövője

Az idei évben, immáron hatodik alkalommal rendez a Magyar Építéstechnika konferenciát, ahol két fő témakör kerül napirendre: \"Kivitelezői szakmagyakorlás jelenlegi állapota\", valamint \"Gondolkozzunk másképpen a 2020-as célok elérése érdekében\". Részletes program:
DL info bővebben
DL info Plakát

Épszerk Klub - szeptember 24.

A félévkezdéssel ismét indul az ÉPSZERK KLUB, építési helyszínt látogatunk meg: a fiumei úti temetőben a Kossuth Mauzóleum felújítását, melynek építész tervezője Dr. Mezős Tamás tanár úr. Időpont: 2015. szeptember 24. csütörtök, 16:30. Találkozó a helyszínen, zárt cipő viselése a munkaterület miatt kötelező. Előzetes regisztráció a ksomogyi@epsz.bme.hu címen.
Minden érdeklődőt várunk!
DL info bővebben
Horváth Sándor

Demonstrátori pályázat

Az Épületszerkezettani Tanszék pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév 1. félévére demonstrátori állás betöltésére.
A demonstrátor feladata a tanszéki segédletek, demonstrátori anyagok korszerűsítése, közreműködés a tanszéki oktató- és kutatómunkában, ipari megbízásokban. Jelentkezhetnek mindazok a nappali tagozatos építészmérnök hallgatók, akik az épületszerkezettan tárgyból jó előmenetellel és megfelelő szerkezeti érzékkel, érdeklődési körrel rendelkeznek. A jelentkezéseket a ksomogyi@epsz.bme.hu címre várjuk.
A pályázatbeadás határideje: 2015. szeptember 3.

Félévközi zárószigorlat

Az Épületszerkezettani Tanszék a KTB kérésére azon hallgatók számára, akiknek csak az épületszerkezettan zárószigorlatuk hiányzik a diploma feltételei közül, az első tanulmányi héten egy félévközi zárószigorlati lehetőséget biztosít, melynek időpontja:
2015. szeptember 8. kedd, 09:00 - írásbeli
2015. szeptember 9. szerda, 15:00 - szóbeli.
A szóbeli vizsga időpontja módosulhat, pontos tájékoztatás később.
Jelentkezés e-mailben, vagy személyesen a tanszéki adminisztráción Somogyi Klaudiánál.
A tanszék kizárólag azon hallgatók jelentkezését fogadja el, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak.

Álláslehetőség

Német épületfizikai cég új budapesti leányvállalatához keres CAD-munkatársat.
Feladat: digitális 3D épületmodellek felépítése, speciális épületfizikai szoftverek kezelése energetika és zajvédelem témakörben (a projektek szállítása német nyelven történik).
Jelentkezni az info@bimphysics.com mail címen, érdeklődni a gkapovits@epsz.bme.hu mail címen is lehet.
DL info részletek

Épszerk Klub - április 29.

A 2015. ápr. 29-i Épszerk Klub helyszíne az ÉMI. Témák:
Papp Imre (ÉMI) - ÉMI Épületszerkezettani Labor rövid bemutatása.
Bakonyi Dániel (BME) - történeti ablakok hőtechnikai mérésének (hőátbocsátási tényező) bemutatása kalibrált kamrás berendezéssel
Vigh Károly (Hofstädter Kft.) - Történeti ablakok felújítása, átalakítása és újragyártása korszerű iparosított technológiákkal.
Jelentkezés a szokásos módon a ksomogyi@epsz.bme.hu címen, találkozó 16 órakor az ÉMI Diószegi úti telephelyének bejáratánál: 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Épsz 
HUENDE

Elérhetőségünk
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K.épület II.emelet 40.
telefon: +36 1 463 1306
tanszéki facebook
Támogatóink
Egyetemi linkekSzakmai linkekKari reform